top of page
Tyanywenge

Tyanywenge

Tobacco

A general name for various types of native tobacco, also know as pituri or pitchery.

Word
Phrase

Tyanywenge atyenge etnyewenawe! Wantewe arre, tyanywenge aynewethe ilwekerele, etnyewene atyenge.

Give me some tobacco, I want to chew some tobacco please!

Early artworks

Artist:

Emma Stubbs

Tyanywenge
Tyanywenge
Tyanywenge
bottom of page