top of page
Ngayele

Ngayele

Hungry

Sign language meaning hungry.

Word
Phrase

Ngayele ayenge nyartepe, aperrane etnthwerrane ngayelewe etnyewethe apeke atyenge.

I'm hungry now, I'm walking around hoping someone might give me some food.

Early artworks

Artist:

Graham Wilfred Jnr

Ngayele
Ngayele
Ngayele
bottom of page